MENU

Pokalbis su Kauno raj. sav. tarybos nare, Ūkio ir darnios plėtros komiteto pirmininke Violeta Boreikiene

2020 04/23

Pokalbis su Kauno raj. sav. tarybos nare, Ūkio ir darnios plėtros komiteto pirmininke Violeta Boreikiene

Pokalbio metu buvo aptarti ekonominiai ir socialiniai klausimai, kurie išryškėja šiandieninės pandemijos laikotarpiu. Paminėti gerieji užsienio valstybių pavyzdžiai, ieškant ir įgyvendinant veiksmingas priemones apsaugant valstybių ekonomiką bei piliečių socialinį gerbūvį. Apžvelgta Lietuvos valstybinio banko, politinės reformos svarba bei pristatytos priemonės, kurios buvo įgyvendintos Kauno rajone Kauno rajono savivaldybės, rajono bendruomenės narių iniciatyva. Įvardintos priemonės suteikė galimybę Kauno rajonui į akistatą su COVID-19 stoti lengviau. Kita pokalbio temų - iniciatyvos, kurias netolimoje ateityje svarstys Kauno rajono savivaldybė, atsižvelgiant tiek į juridinius, tiek fizinius bendruomenės narius ir siekiant sumažinti galimas karantino laikotarpio pasekmes. 

 

Parašykite mums